HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
voor organisaties met ambitie!
Type
Agenda
Type

Om u nader te informeren over de TOC-methodiek en de relevante ontwikkelingen organiseert MMI-group een aantal evenementen: 

Kennismaking

Tijdens ons TOC for Sales seminar vormt u zich een beeld over de methodieken en de toepassing daarvan voor uw organisatie. 

Meeting of Minds door BPI-group

In deze bijeenkomsten geven ervaren sprekers hun visie op het vakgebied van het realiseren van doorbraken in groei en ontwikkeling van organisaties.


Workshops door BPI-group

Executive workshop voor het inrichten van effectief account management door toepassen van constraint management methodieken. Uitkomst van de workshop is een beter zicht op attractieve verkoopkansen binnen de account en inzicht in de belemmeringen om deze kansen om te zetten in harde orders. Verkopen wordt niet makkelijker maar wel beter voorspelbaar. lees meer>>

 HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
KvK Den Haag 27333586