HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
voor organisaties met ambitie!
Next Step
Next level
Interim Management
Sales Break Through
Next Step
Stap 1
Onze aanpak begint met een gesprek met het Senior Management/MT (Algemeen Directeur, Directeur Verkoop, Operationeel Directeur). We bespreken de algehele doelstellingen, de ruimte voor verbetering, de aanpak en de voorwaarden om stap 2 in te zetten.
Voor dit onderdeel worden geen kosten gerekend.

Stap 2
Op basis van interviews met de belangrijkste proces eigenaren wordt het systeem doorgelicht en de potentiële verbetering doorgenomen.
Voor dit onderdeel worden geen kosten gerekend. 

Stap 3
Na de analyse te hebben uitgevoerd, presenteren we resultaten en aanbevelingen in 1 dag aan het 
senior management en staf.
In deze workshop van 1 dag introduceren we de principes van de Theory of Constraints en verduidelijken waar de doorbraak gerealiseerd kan worden.
MMI-group presenteert de aanzet tot het plan van aanpak en de wijze waarop zaken geïmplementeerd worden.

Stap 4
Enkel bij overeenstemming van partijen over dat:

  • de omvang van de potentiële verbetering realistisch is,

  • deze haalbaar is,

  • zowel het management en MMI-group de mogelijkheid hebben om de doorbraak te realiseren,

wordt het contract uitgewerkt en overeengekomen.  

 

 

 

 HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
KvK Den Haag 27333586