HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
voor organisaties met ambitie!
Next Step
Next level
Interim Management
Sales Break Through
Diensten


MMI-Group helpt (middel-)grote ondernemingen met de concrete stappen voor vandaag en voor morgen, continuïteit en een doorbraak in groei te realiseren. 


Diensten 

 • strategische (her)oriëntatie van organisaties
 • herstructurering van organisaties
 • verbeteren van klantloyaliteit
 • verhogen van resultaatgerichtheid
 • verbeteren van top- en bottomline
 • innovatie op het gebied van product- en dienstenaanbod
 • starten van nieuwe activiteiten
 • verbeteren van klant- en resultaatgerichtheid
 • aanscherpen van het marketing- en salesbeleid
 • salesdoorbraak
 • starten van nieuwe organisaties
 • performancemanagement
 • (post-)fusiebegeleiding
 • verbeteren van interne en externe communicatie

De aanpak

Het vertrekpunt is altijd een snelle en scherpe analyse. Dat doen we op basis van informatie uit gesprekken met medewerkers en klanten en op basis van informatie van het management. In de analyse komen zowel de sterke als de pijnpunten aan de orde. Ook wordt onderzocht waar de krachten voor verandering zitten. In korte tijd worden het nieuwe perspectief, de hoofdlijnen voor beleid én concrete en praktische oplossingen beschreven. Ons uitgangspunt is complexiteit terug te brengen en hanteerbare oplossingen te realiseren. We stellen een concreet plan van aanpak op met realistische tijdslijnen en resultaatgebieden.

 

MMI-group kan naast dit advies ook zorg dragen voor de realisatie van de voorgestelde oplossingen van het plan van aanpak. Op basis van interim-management worden gestelde doelen binnen de afgesproken periode gerealiseerd.

 

Ambitie

MMI-group realiseert zich dat het waarmaken van uw ambities begint bij team-werk. De bereidheid om met elkaar en voor elkaar je in te zetten. De eigen kwaliteiten optimaal ontwikkelen en gebruiken. Gedrevenheid, de wil om te verbeteren en betrokkenheid zijn onlosmakelijk hiermee verbonden. 

MMI Group verbindt mensen met elkaar op basis van heldere gezamenlijke doelen, duidelijke afspraken en door elkaar hierop aan te spreken. Die verbinding vormt de meerwaarde die het team heeft ten op zichte van de individuele capaciteiten.

 

Blijvend resultaat

MMI-group richt zich op blijvende resultaten. Veranderingen leiden tot niet alleen tot een nieuw prestatieniveau en heldere doelen. Organisaties worden weerbaarder en medewerkers zijn beter in staat om in te spelen op kansen binnen hun speelveld. MMI-group verbindt zich dan ook aan deze resultaten, zodat een gedeeld risico wordt gedragen.

 HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
KvK Den Haag 27333586