HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
voor organisaties met ambitie!
Missie
Home


Uw organisatie versterken, resultaten blijvend verbeteren en een doorbraak in groei. 


MMI-group coacht en begeleidt organisaties hun prestaties sterk te verbeteren; op basis van de bewezen resultaten van de Theory of Constraints (TOC)  en Management Support Programma's.
MMI-group is ervan overtuigd dat organisaties willen investeren in die extra ondersteuning. Daar moeten dan ook extra prestaties en opbrengsten tegenover staan. Wij realiseren doorbraken op basis van het doorgronden van complexe managementvraagstukken, het creatief benaderen van oplossingen hiervoor en het krachtig en practische invullen ervan; én we verbinden ons aan het resultaat. 

Lees de
Oriflame-case!

  HomeOver onsDienstenNieuws en evenementenPublicatiesContactAlgemene Voorwaarden
KvK Den Haag 27333586